Friday, December 14, 2007

inspiration run

http://www.youtube.com/watch?v=hLnDwLmVIyY

bachein hai hum baarish mein
bheegein hai.. par na dil se...
kuch karne ki khayish hai..
bhatke hai par, kuch ban ne ki saazish mein..
aaon dosthon haath badao..
milke ek tho jyoth jalao..
chota hai ye..par dil na haaro..
ek ek karke.. banthe hai laakhon..

1 comment:

Kiran Badam said...

Beautiful video ...